Home > Preken > zondag 19 juni, morgendienst…

zondag 19 juni morgendienst om 9.30 uur te Westzaan

voorganger ds. L.J. Koopman

Naamloos-3

Mededelingen door de ouderling van dienst

Voorzang: Psalm 93: 1, 2, 3 en 4 (OB)

Gemeente gaat staan, Stil gebed onder aan de kansel

Votum en Groet,  Na het amen gaat de gemeente zitten

Lied 2: 1, 3 en 5 (Geloofd zijt Gij, God onze Heer)

Lezing van de Wet

Psalm 19: 6 en 7 (OB)

Kindermoment

Kinderlied 326 (Voor al Uw goede gaven Heer…)

Gebed

Schriftlezing Psalm 24

Psalm 24: 1, 2 en 3 (NB)

Prediking: Thema: Wie is Hij toch?

Psalm 24: 4 en 5 (NB)

Dankgebed

Collecten

Slotzang: Lied 171: 1 en 5 ( Van U zijn alle dingen)

Zegen

zondag 19 juni, morgendienst om 9.30 uur te Westzaan