Home > Preken > Heidelbergse catechismus > zondag 19 maart 2017,…

zondag 19 maart 2017, middagdienst om 16.00 uur te Beverwijk

voorganger ds. L.J. Koopman

Naamloos-3

orde van dienst:

Mededelingen door de ouderling van dienst

Voorzang: Psalm 78: 1 en 3 (OB)

Stil gebed onder aan de kansel

Votum en Groet

Psalm 19: 5 en 6 (OB)

Gebed

Schriftlezing: Psalm 119: 89 – 104 + Zondag 34 Heidelbergse Catechismus

Psalm 119: 53 en 83 (OB)

Prediking: Leven in een liefdevolle relatie met God. Een leven in vrijheid. Een leven in liefde.

Psalm 119: 39 en 42 (NB)

Lezing korte formulier

Lied 172: 1 en 2 (Abba Vader)

Dankgebed

Collecten

Psalm 97: 6 (NB)

Geloofsbelijdenis (staande)

Slotzang: Lied 177 (Jezus vol liefde)

Zegen

zondag 19 maart 2017, middagdienst om 16.00 uur te Beverwijk