Home > Preken > voorbereiding Heilig Avondmaal > zondag 19 maart 2017,…

zondag 19 maart 2017, morgendienst om 9.30 uur te Westzaan

voorganger ds. L.J Koopman

Naamloos-3

Mededelingen door de ouderling van dienst

Voorzang: Lied 198: 1, 2 en 3 (Heer, wij zijn bijeengekomen)

Stil gebed onder aan de kansel

Votum en Groet,

Psalm 25: 3 en 6 (OB)

Lezing van Gods wet

Psalm 143: 2 en 8 (NB)

Kindermoment

Kinderlied 320 (Tot zevenmaal zeventig maal)

Gebed

Schriftlezing Johannes 8, 1 – 11

Psalm 141: 3, 5  en 6 (NB)

Prediking:  Voor Gods rechtbank. 1. Aangeklaagd door mensen; 2. vrijgesproken door Jezus.

Psalm 85: 1 en 4 (OB)

Lezing formulier voorbereiding Avondmaal

Psalm 139: 14 (OB)

Dankgebed

Collecten

Slotzang: Lied 198: 4 (Laat uw liefde ons bestralen)

Zegen

 

zondag 19 maart 2017, morgendienst om 9.30 uur te Westzaan