Home > Preken > zondag 19 mei 2019,…

zondag 19 mei 2019, middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk

zondag 19 mei 2019, middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk

Voorganger
ds. G. Vos
 1. Welkom en mededelingen
 2. Voorzang: lied 181: 1,2. Alle volken, looft de Here.
 3. Stil gebed
 4. Votum en groet.
 5. Zingen. NB. Psalm 117. Looft, alle volken, looft de heer.
 6. Gebed.
 7. Schriftlezing Handelingen 8: 4-25.
 8. Psalm. OB. Psalm 87: 3,4. De Filistijn, de Tyrier.
 9. Prediking. Mensen in de nieuwe gemeente van Samaria.
 10. 1. Filippus. 2. Petrus en Johannes. 3. Simon de Tovenaar.
 11. Psalm. OB. Psalm 107: 1,11. Loof, loof de heer gestadig.
 12. Dankgebed.
 13. Inzameling.
 14. Zingen: lied 173: 1,2. Doorgrond mijn hart.
 15. Geloofsbelijdenis.
 16. Slotzang. Lied 173: 3,4.
 17. Zegen.

zondag 19 mei 2019, middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk