Home > Preken > zondag 19 mei 2019,…

zondag 19 mei 2019, morgendienst om 9.30 uur in Westzaan

voorganger ds. L J. Koopman

zondag 19 mei 2019, morgendienst om 9.30 uur in Westzaan

Welkom en mededelingen

Voorzang: Psalm 147: 1 en 4 (NB),

Stil gebed,

Votum en Groet, 

Psalm 25: 6 en 7 (OB)

Lezing van Gods wil

Psalm 103: 8 en 9 (OB)

Kindermoment

Kinderlied 316 (Lees je Bijbel)

Gebed

Schriftlezing: 1 Petrus 1: 13 – 25

Psalm 49: 3 en 5 (NB)

Prediking: Thema: Waardeloos of waardevol in Gods ogen?

Lied 156: 1, 2 en 3 (Woord van God, dat in ’t verleden)

Lezing formulier voorbereiding Avondmaal

Zingen: Psalm 139: 14 (OB)

Dankgebed

Collecten

Slotzang: Lied 201: 1, 2 en 3 (Samen in de Naam van Jezus)

Zegen

zondag 19 mei 2019, morgendienst om 9.30 uur in Westzaan