Home > Preken > Heidelbergse catechismus > zondag 19 november 2017,…

zondag 19 november 2017, middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk

voorganger ds. L. J. Koopman

Naamloos-3

Mededelingen door de ouderling van dienst

Voorzang: Psalm 146: 1 en 5 (OB)

Stil gebed; votum en groet.

Psalm 119: 86 (OB)

Gebed

Schriftlezing: Amos 5:  10 – 15; 1 Timoteüs 6: 3 – 19 en HC zondag 42

Psalm 72: 4 en 7 (NB)

Prediking: Thema: God, ons geld, en de armen.

Psalm 17: 3, 7 en 8 (OB)

Dankgebed

Collecten

Lied 178: 1, 2, 4 en 6 (Neem mijn leven,  laat het Heer)

Geloofsbelijdenis (staande)

Slotzang: Lied 171: 1, 2 en 5 (Van U zijn alle dingen)

Zegen

zondag 19 november 2017, middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk