Home > Preken > zondag 2 april 2017,…

zondag 2 april 2017, morgendienst om 9.30 uur te Westzaan

voorganger ds. L. J. Koopman

Naamloos-3

Mededelingen door de ouderling van dienst

Voorzang: Psalm 93: 1 en 4 (OB)

Stil gebed onder aan de kansel

Votum en Groet,

Psalm 84: 3 en 6 (NB)

Lezing van Gods wet

Psalm 130: 2 en 4 (OB)

Kindermoment

Kinderlied 300 ( ‘k Heb Jezus nodig, heel mijn leven)

Gebed

Schriftlezing Johannes 18: 15 – 27

Psalm 89: 1 (OB)

Prediking:  Vrienden voor het leven?! Petrus verloochent Jezus. Jezus verloochent Petrus niet.

Psalm 89: 7 en 8 (OB)

Dankgebed

Collecten

Slotzang: Lied 28: 1, 2, 3, 4 en 5 (De grote dag breekt weldra aan…)

Zegen

zondag 2 april 2017, morgendienst om 9.30 uur te Westzaan