Home > Preken > NBG > zondag 2 december 2018…

zondag 2 december 2018 middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk

voorganger ds. L. J. Koopman

Mededelingen door de ouderling van dienst (predikant in ouderlingenbank)

Voorzang: Psalm 121: 1, 2, 3 en 4 (OB)

Stil gebed onder aan de kansel (Gemeente gaat staan)

Votum en Groet (Na het amen gaat de gemeente zitten)

Psalm 75: 1 (OB)

Gebed

Schriftlezing: Romeinen 8: 18 – 30

Psalm 63: 2 en 3 (NB)

Prediking: De Drie Enige God: Tot leven gewekt om als Jezus te zijn

Lied 184 (Halleluja, eeuwig dank en ere)

Dankgebed

Collecten

Zingen Psalm 33: 10 (OB)

Geloofsbelijdenis (staande)

Slotzang Lied 201: 1, 2 en 3 (Samen in de Naam van Jezus)

Zegen

zondag 2 december 2018 middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk