Home > Preken > voorbereiding Heilig Avondmaal > zondag 2 december 2018…

zondag 2 december 2018 morgendienst om 9.30 uur in Westzaan

voorganger ds. L. J. Koopman

Mededelingen door de ouderling van dienst (predikant in ouderlingenbank)

Voorzang: Psalm 105: 1 en 5 (OB)

Gemeente gaat staan, Stil gebed onder aan de kansel

Votum en Groet,  Na het amen gaat de gemeente zitten

Psalm 18: 1 en 15 (NB)

Lezing van Gods wil

Lied 158: 1, 2 ,3 en 4 (Heer, ik kom tot U)

Kindermoment

Kinderlied 319 (‘k Stel mijn vertrouwen)

Gebed

Schriftlezing: Matteüs 1: 1 – 6; Genesis 38

Psalm 146: 3 (OB)

Prediking: Thema:  Moeders van Jezus (1): Tamar, de ongewenste

Psalm 68: 3 en 10 (OB)

Formulier voorbereiding Heilig Avondmaal

Lied 173: 1, 2 en 3 (Doorgrond mijn hart…)

Dankgebed

Collecten

Slotzang: Lied 187 (Majesteit, groot is zijn majesteit)

Zegen

zondag 2 december 2018 morgendienst om 9.30 uur in Westzaan met voorbereiding Heilig Avondmaal