Home > Preken > Heidelbergse catechismus > zondag 2 Juli 2017;…

zondag 2 Juli 2017; middagdienst om 16.00 uur te Beverwijk

zondag 2 Juli 2017; middagdienst om 16.00 uur te Beverwijk

voorganger ds. L. J.  Koopman

Naamloos-3

Mededelingen door de ouderling van dienst (predikant in ouderlingenbank)

Voorzang: 90: 1 en 8 (NB)

Stil gebed onder aan de kansel (Gemeente gaat staan)

Votum en Groet (Na het amen gaat de gemeente zitten)

Psalm 119: 53 (OB)

Gebed

Schriftlezing: Efeze 6: 1 – 9 en Heidelbergse Catechismus, zondag 39

Psalm  71: 8, 9 en 10 (NB)

Prediking: thema: Op je plek in Gods gezin. 1. De plaats van de kinderen. 2. De plaats van de ouders.

Psalm 68: 3 en 10 (OB)

Dankgebed

Collecten

Lied 132: 1, 2 en 3 (k Wil U, o God, mijn dank betalen)

Geloofsbelijdenis (staande)

Slotzang: Lied 172: 1 en 2 (Abba Vader)

Zegen

zondag 2 Juli 2017; middagdienst om 16.00 uur te Beverwijk