Home > Preken > bevestigingsdienst ouderlingen en diakenen > zondag 2 Juli 2017,…

zondag 2 Juli 2017, morgendienst om 9.30 uur in Westzaan (bevestiging ambtsdragers)

voorganger ds. L. J. Koopman

Naamloos-3

 

Mededelingen door de ouderling van dienst (predikant in ouderlingenbank)

Voorzang: Psalm 29: 1 en 6 (NB)

Gemeente gaat staan, Stil gebed onder aan de kansel

Votum en Groet,  Na het amen gaat de gemeente zitten

Lied 164 (Als een hert dat verlangt naar water)

Lezing van Gods wet

Psalm 25: 2 en 3 (OB)

Kindermoment

Kinderlied 312 (Je hoeft niet bang te zijn)

Gebed

Schriftlezing 1 Korinte 14: 1 – 25

Psalm 138: 2 en 4 (NB)

Prediking: God bouwt zijn kerk. 1. De opbouw van elkaar. 2. De uitbreiding van de gemeente.

Psalm 56: 5 en 6 (OB)

Lezing formulier bevestiging ambtsdragers

Vragen aan br. Bax en br. Jasper

Zingen: Psalm 134: 3 (OB)

Gebed / dankgebed

Dankwoord tot br. Talsma

Collecten

Slotzang: Lied 137: 1, 2, 3 en 4 (Vrede zij u)

Zegen

zondag 2 Juli 2017, morgendienst om 9.30 uur in Westzaan (bevestiging ambtsdragers)