Home > Preken > zondag 2 juni 2019;…

zondag 2 juni 2019; morgendienst om 9.30 uur in Westzaan

zondag 2 juni 2019; morgendienst om 9.30 uur in Westzaan

voorganger ds. L. J. Koopman

Welkom en mededelingen

Lied 129 (Groot is Uw trouw, o Heer)

stil gebed, votum en groet

Psalm 93: 1 en 4 (OB)

Lezing van Gods wil

Psalm 119: 42 en 66 (NB)

Kindermoment

(Kinder)lied 193 (Dit is mijn gebod, dat gij elkander liefhebt) 

Gebed

Schriftlezing: 1 Petrus 3, 1 – 7

Psalm 116: 1, 2 en 3 (OB)

Prediking: Thema: Een huwelijk vol genade

Lied 206: 1, 2 en 3 (O grote God, Die liefde zijt)

Dankgebed

Collecten

Slotzang: Psalm 150: 1 (OB)

Zegen

zondag 2 juni 2019; morgendienst om 9.30 uur in Westzaan