Home > Preken > zondag 20 augustus 2017,…

zondag 20 augustus 2017, morgendienst om 9.30 uur in Westzaan

voorganger ds. J. van Dijken uit Nieuw Vennep

ds J van Dijken

Mededelingen door de ouderling van dienst

Psalm 33: 1 en 7 ob

Stil gebed onder aan de kansel

Votum en Groet

Psalm 84:1,6 NB

Lezing van de Wet

Psalm  147:6 ob

Kindermoment

Lied 281

Gebed

Schriftlezing uit  Job 1:1-8

Zingen Psalm 112: 1, 3 en 4 NB

Verkondiging:  Een blijde Jobstijding

Zingen lied 171: 1, 3, 4

Dankgebed

Collecten

Slotzang Psalm 115:7, 8 ob

Zegen

zondag 20 augustus 2017, morgendienst om 9.30 uur in Westzaan