Home > Preken > zondag 20 januari 2019,…

zondag 20 januari 2019, middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk

Van deze dienst is helaas geen opname beschikbaar!

zondag 20 januari 2019, middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk

voorganger ds. L. J. Koopman

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst

Psalm 33: 1 en 10 (OB)

Stil gebed, votum en groet.

Psalm 65: 1 en 2 (NB)

Gebed

Schriftlezing: Matteüs 7: 1 – 14

Lied 281: 1 en 2  (Als je bidt zal Hij je geven)

Prediking: Bidden in het licht van Gods Koninkrijk: 1: tot Wie je bidt; 2: wat je bidt; 3:  wat je ontvangt.

Psalm 84: 3 en 6 (OB)

Dankgebed

Collecten

Zingen Psalm 73: 12 en 13 (OB)

Geloofsbelijdenis (staande)

Slotzang Lied 185: 1 en 5  (Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere)

Zegen

zondag 20 januari 2019, middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk