Home > Preken > zondag 20 maart morgendienst…

zondag 20 maart morgendienst om 9.30 uur te Westzaan

voorganger ds. L.J. Koopman

Naamloos-3

orde van dienst:

Mededelingen door de ouderling van dienst

Voorzang: Psalm 122: 1 en 3 (OB)

Stil gebed onder aan de kansel

Votum en Groet,

Psalm 119: 83 (OB)

Lezing van de Wet

Lied 167: 1, 2, 3 en 4 ( Geef vrede Heer, geef vrede)

Kindermoment

Kinderlied 319 (‘k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God)

Gebed

Schriftlezing: Lukas 19: 28-48

Psalm 118: 11 en 13 (OB)

Prediking: Thema: Jezus, Koning van de Vrede

Psalm 98: 3 en 4 (NB)

Dankgebed

Collecten

Slotzang: Lied 134: 1 en 2 (Ga nu heen in vrede)

Zegen

 

 

zondag 20 maart morgendienst om 9.30 uur te Westzaan