Home > Preken > Pinksteren > zondag 20 mei 2018,…

zondag 20 mei 2018, morgendienst om 9.30 uur in Westzaan

voorganger ds. L.J. Koopman

ds Leon Koopman

Mededelingen door de ouderling van dienst

Voorzang: Lied 151: 1 en 3 (Wij loven U, o God, belijden U als Heer

Stil gebed votum en groet,

Psalm 119: 14 en 42 (NB)

Lezing Romeinen 8: 1 – 17

Lied 114: 1 en 2 (Geest van hierboven, leer ons geloven)

Kindermoment

Kinderlied 319 (‘k stel mijn vertrouwen)

Gebed

Schriftlezing: Handelingen 2: 1 – 21

Psalm 95: 1 en 4 (OB)

Prediking: Eén Goede Boodschap, twee reacties. 1: geloof; 2: ongeloof

Lied 115: 1, 2 en 3 (God is getrouw, zijn plannen falen niet)

Dankgebed

Collecten

Slotzang: Psalm 27: 7 (OB)

Zegen

zondag 20 mei 2018, morgendienst om 9.30 uur in Westzaan