Home > Preken > PASEN! > zondag 21 April, Pasen 2019…

zondag 21 April, Pasen 2019 middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk

zondag 21 April, Pasen 2019 middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk

dienst beluisteren? klik op het pijltje!

Voorganger ds. L. J. Koopman

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst

Voorzang: Lied 93: 1, 2 en 3 (Christus onze Heer verrees)

Stil gebed, votum en groet.

Psalm 119: 14 (NB)

Gebed

Schriftlezing: Matteüs 27: 62 – 66; Matteüs 28: 11 – 20

Lied 102: 1, 2 en 3 (Kroont Hem met gouden kroon)

Prediking: Thema: Jezus: dode verleider of levende Heer?

Psalm 73: 13 en 14 (OB)

Dankgebed

Collecten

Zingen Psalm 27: 7 (OB)

Geloofsbelijdenis (staande)

Slotzang Lied 101 (Jezus leeft in eeuwigheid)

Zegen

zondag 21 April, Pasen 2019 middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk