Home > Preken > zondag 21 augustus,…

zondag 21 augustus, morgendienst om 9.30 uur te Westzaan.

voorganger evangelist J. Bonhof uit Utrecht

joan bonhof

Mededelingen door de ouderling van dienst

Psalm 108:1,2
Stil gebed onder aan de kansel

Votum en Groet

Lied 212 O God die droeg ons voorgeslacht 1,3,4,6

Lezing van de Wet

Psalm 119:5
Kindermoment + kinderlied – door leiding van het kinderwerk

Gebed

Schriftlezing Psalm 78:1-16 & 67-72

Psalm 78:1,2,3

Prediking

Lied 146 Ik bouw op U (1,2,3)

Dankgebed

Collecten

Slotzang Psalm 105:1 en 18 NB

Zegen

zondag 21 augustus, morgendienst om 9.30 uur te Westzaan