Home > Preken > Heilig Avondmaal > zondag 21 februari,…

zondag 21 februari, middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk.

viering van het Heilig Avondmaal en ook dankzegging en nabetrachting;

Voorganger ds. L.J. Koopman

Naamloos-3

orde van dienst:

Mededelingen door de ouderling van dienst

Psalm 84: 1 en 3 (NB)

Stil gebed onder aan de kansel

Votum en Groet

Psalm 84: 4 en 6 (NB)

Gebed

Avondmaalsviering korte formulier

Gebed

Uitnodiging

Zingen: Psalm 116: 1 (OB)

Avondmaalsbediening (1 tafel): Lezen Psalm 23

Zingen: Psalm 116: 10 (OB)

Afsluiting formulier

Dankgebed avondmaal

Schriftlezing: Lukas 15: 11 – 32

Psalm 1: 1 en 2 (OB)

Prediking: Thema: Gods feest voor verloren mensen

Lied 206: 1, 2 en 3 ( O grote God, die liefde zijt)

Dankgebed

Psalm 30: 2 en 8 (OB) (collecten tijdens het voorspel)

Geloofsbelijdenis Nicea (staande)

Slotzang: Lied 186 (Machtig God, sterke Rots)

Zegen

 

 

zondag 21 februari, middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk