Home > Preken > Heilig Avondmaal > zondag 21 februari…

zondag 21 februari morgendienst om 9.30 uur te Westzaan.

Bediening van het Heilig Avondmaal

Voorganger ds. L.J. Koopman

Naamloos-3

orde van dienst:

Voorzang: Psalm 29: 1 en 6 (NB)

Stil gebed onder aan de kansel

Votum en Groet,

Zingen: Psalm 36: 2 (OB)

Lezing van de Samenvatting van de Wet

Zingen: Psalm 36: 3 (OB)

Kindermoment + Kinderlied: Lied 305 (Hoger dan de blauwe luchten…)

Gebed

Schriftlezing: Lukas 15: 11 – 32

Zingen Lied 162: 1, 2 en 3

Prediking: thema: Gods vaderlijke liefde voor zijn verloren zoons

Zingen: Psalm 95: 4 (OB)

Formulier Avondmaal

Avondmaalsgebed

Geloofsbelijdenis

Psalm 118: 7 (OB)

Uitnodiging

Zingen:  Psalm 118: 10 (OB)

1e tafel: Jesaja 53: 1 – 4

Zingen: Psalm 118: 11 (OB)

2e tafel: Jesaja 53: 5 – 9

Zingen: Psalm 118: 12 (OB)

3e tafel: Jesaja 53: 10 – 12

Zingen: Psalm 118: 13 (OB)

Dankgebed

Collecten + Slotzang: Lied 143: 1, 2, 3 en 4 (Genade zo oneindig groot)

Zegen

zondag 21 februari morgendienst om 9.30 uur te Westzaan