Home > Preken > Heidelbergse catechismus > zondag 21 januari 2018,…

zondag 21 januari 2018, middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk; WEES WELKOM!

voorganger ds. L. J. Koopman

Naamloos-3

Mededelingen door de ouderling van dienst

Voorzang: Psalm 99: 1 en 8 (NB)

Stil gebed; Votum en Groet

Lied 305 (Hoger dan de blauwe luchten)

Gebed

Schriftlezing: Matteüs 6: 25 – 34 en Matteüs 7: 7 – 12

Lied 160: 1, 4 en 5 (O Heer, die onze Vader zijt)

Prediking: Bidden tot “Onze Vader in de hemel” 1. Onbegrensde liefde; 2. Onbeperkte macht.

Gezang 5: 1, 9 en 10 (OB) (O allerhoogste Majesteit; berijming Onze Vader)

Dankgebed

Collecten

Psalm 103: 5 en 9 (NB)

Geloofsbelijdenis (staande)

Slotzang: Psalm 52: 7 (OB)

Zegen

zondag 21 januari 2018, middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk