Home > Preken > Heidelbergse catechismus > zondag 21 mei 2017,…

zondag 21 mei 2017, middagdienst om 16.00 uur te Beverwijk

voorganger ds. L.J Koopman

Naamloos-3

 

Mededelingen door de ouderling van dienst

Voorzang: Lied 154: 1, 2 en 3 (Here Jezus, om Uw Woord)

Stil gebed onder aan de kansel

Votum en Groet

Psalm 119: 47 (OB)

Gebed

Schriftlezing: Hebreeën 4 en Heidelbergse Catechismus zondag 38

Psalm 84: 1 en 2 (OB)

Prediking: thema: Gods rust binnengaan. 1. Raak niet achterop. 2. Kom hogerop.

Psalm 92: 7 en 8 (NB)

Dankgebed

Collecten

Lied 232: 4  en 5 (Mensenzoon tussen de kandelaren)

Geloofsbelijdenis (staande)

Slotzang: Psalm 150: 1 en 3 (OB)

Zegen

zondag 21 mei 2017, middagdienst om 16.00 uur te Beverwijk