Home > Preken > zondag 21 oktober 2018,…

zondag 21 oktober 2018, middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk

voorganger ds. L. J . Koopman

Mededelingen door de ouderling van dienst

Voorzang: Psalm 100: 1, 2, 3 en 4 (OB)

Stil gebed

Votum en Groet

Psalm 119: 25 (OB)

Gebed

Schriftlezing: Handelingen 8: 26 – 40

Lied 12:  5 en 8 (Gelijk een Lam dat stil ter slachtbank gaat)

Prediking: Woord van God: Gods Verlossing voor deze wereld; 1: Schepping; 2: Zondeval; 3: Menswording van Jezus; 4 Hemelvaart en Pinksteren; 5:  de wederkomst van Jezus Christus.

Lied 156: 1, 2 en 3 (Woord van God, dat in ’t verleden)

Dankgebed

Collecten

Zingen Psalm 98: 1 en 4 (NB)

Geloofsbelijdenis (staande)

Slotzang Lied 101 (Jezus leeft in eeuwigheid)

Zegen

 

 

 

 

 

zondag 21 oktober 2018, middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk