Home > Preken > Heidelbergse catechismus > zondag 22 April 2018,…

zondag 22 April 2018, middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk

zondag 22 April 2018, middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk

voorganger ds. L.J. Koopman

ds Leon Koopman

Mededelingen door de ouderling van dienst (predikant in ouderlingenbank)

Voorzang: Lied 185: 1, 2 en 5 (Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere)

Stil gebed onder aan de kansel (Gemeente gaat staan)

Votum en Groet (Na het amen gaat de gemeente zitten)

Psalm 42: 3 en 5 (OB)

Gebed

Schriftlezing: Psalm 131 en zondag 49 van de Heidelbergse catechismus

Zingen: Psalm 131: 1, 2 en 3 (NB)

Schriftlezing Psalm 94

Zingen: Psalm 94: 3 en 11 (NB)

Prediking: “Uw wil geschiede” 1. een verlangen naar rust. 2. Een daad van verzet.

Psalm 86: 6 (OB)

Dankgebed

Collecten

Zingen 25: 2 en 6 (OB)

Geloofsbelijdenis (staande)

Slotzang Lied 251: 1, 2 en 3 (Wat God doet dat is welgedaan)

Zegen

 

 

 

 

 

 

 

zondag 22 April 2018, middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk