Home > Preken > zondag 22 april 2018,…

zondag 22 april 2018, morgendienst om 9.30 uur in Westzaan

zondag 22 april 2018, morgendienst om 9.30 uur in Westzaan

voorganger ds. L. J. Koopman

ds Leon Koopman

Mededelingen door de ouderling van dienst (predikant in ouderlingenbank)

Voorzang: Psalm 100: 1, 2, 3 en 4 (OB)

Gemeente gaat staan, Stil gebed onder aan de kansel

Votum en Groet,  Na het amen gaat de gemeente zitten

Psalm 111: 1 en 5 (OB)

Lezing van Gods wet

Psalm 19: 6 en 7 (OB)

Kindermoment

Kinderlied 291 (Als je gelooft in de Here Jezus)

Gebed

Schriftlezing: Efeze 4: 1 – 16

Lied 22: 1 – 6 (Wij zingen, Vader, U ter eer)

Prediking: Eén God, één Kerk: 1. een geschenk; 2. een opdracht

Psalm 133: 1 en 3 (NB)

Dankgebed

Collecten

Slotzang: Lied 197: 1 en 2  Heer, wat een voorrecht

Zegen

 

zondag 22 april 2018, morgendienst om 9.30 uur in Westzaan