Home > Preken > Heidelbergse catechismus > zondag 22 januari,…

toepasselijk lied bij deze dienst:

zondag 22 januari, middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk

voorganger ds. L.J. Koopman

Naamloos-3

Mededelingen door de ouderling van dienst

Voorzang: Psalm 90: 1 en 8 (NB)

Stil gebed; Votum en Groet

Psalm 81: 12 (OB)

Gebed

Schriftlezing: Genesis 12: 1 – 3 en Hand. 16: 11 – 15 en 19 – 34

Psalm 87: 3 en 4 (OB)

Prediking: Verbondskind

Psalm 105: 3 en 5 (OB)

Dankgebed

Collecten

Lied 285: 1 en 2 (Laat de kinderen tot Mij komen)

Geloofsbelijdenis (staande)

Slotzang: Lied 146: 1, 2 en 3 (Ik bouw op U)

Zegen

 

 

 

zondag 22 januari, middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk