Home > Preken > zondag 22 juli 2018,…

zondag 22 juli 2018, morgendienst om 9.30 uur in Westzaan

voorganger ds. L. J. Koopman.

Mededelingen door de ouderling van dienst

Voorzang: Psalm 8: 1, 3 en 4 (NB)

Stil gebed

Votum en Groet,

Psalm 89: 3 en 19 (OB)

Lezing van Gods wet

Psalm 119: 83 en 88 (OB)

Kindermoment

Kinderlied 319 (‘k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God)

Gebed

Schriftlezing: Lukas 12: 13 – 21 en Jacobus 4: 13 – 17

Psalm 49: 3 en 5 (NB)

Prediking: Thema: Leven volgen Gods wil. 1: op je plek gezet; 2: in beweging gezet.

Lied 115: 1, 2 en 3 (God is getrouw, zijn plannen falen niet)

Dankgebed

Collecten

Slotzang: Lied 157: 1, 2 en 3 (Zoek eerst het Koninkrijk van God)

Zegen

zondag 22 juli 2018, morgendienst om 9.30 uur in Westzaan