Home > Preken > zondag 22 mei 2016…

zondag 22 mei 2016 morgendienst om 9.30 uur te Westzaan

voorganger ds. L. J. Koopman

Naamloos-3

orde van dienst:

Mededelingen door de ouderling van dienst

Voorzang: Psalm 84: 1 en 6 (OB)

Stil gebed onder aan de kansel

Votum en Groet

Psalm 119: 14 en 40 (NB)

Lezing van de Wet

Psalm 119: 88 (OB)

Kindermoment

Kinderlied 300 (‘K Heb Jezus nodig, heel mijn leven…)

Gebed

Schriftlezing: Hand. 2: 22 – 42

Psalm 16: 3 en 6 (OB)

Prediking: Thema: “Wat moeten wij doen?”

Psalm 95: 4 (OB)

Formulier voorbereiding Heilig Avonmaal

Lied 162: 1, 2 en 3 (Vaste Rots van mijn Behoud)

Dankgebed

Collecten

Slotzang: Lied 183: 1, 2 en 3 (Grote God. wij loven U)

Zegen

zondag 22 mei 2016 morgendienst om 9.30 uur te Westzaan