Home > Preken > zondag 22 oktober 2017,…

zondag 22 oktober 2017, middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk.

voorganger ds. M. Hogenbirk uit Aalsmeer

ds M Hogenbirk

Begroeting

Intochtslied – Ld. 44: 1 en 4

Inkeer in stilte,

Woord van toewijding en Groet van God.

Zingen – Ps. 108: 1 en 2 OB

Gebed om Woord en Geest

Lezing – Hooglied 5: 8 – 6: 3

Lezing –  Jacobus 4: 1-4

Zingen – Ps. 45: 1 en 4 NB

Verkondiging over Hooglied 5: 9

Thema: “Spreken over God.”

Zingen – Ld. 246: 1, 2 en 4

Gebeden

Collecten

Zingen – Ps. 48: 4 OB

Geloofsbelijdenis

Zingen – Ps. 48: 5 en 6 OB

Zegen

Zingen – Lied 44: 7

zondag 22 oktober 2017, middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk