Home > Preken > zondag 23 april 2017…

zondag 23 april 2017 middagdienst om 16.00 uur te Beverwijk

voorganger ds. C. van Atten uit Leiden

ds c van atten

Mededelingen door de ouderling van dienst

Psalm 98: 1.3 NB

Stil gebed onder aan de kansel

Votum en Groet

Psalm: Ps. 84: 1 . 2.

Gebed

Schriftlezing: Joh. 20: 11 -18.

Psalm 119: 53

Prediking

Gebed des Heren: 2. 3. 4

Dankgebed

Psalm

Geloofsbelijdenis (staande)

Slotzang : SB 24: 1.2.3.4.6

Zegen

 

zondag 23 april 2017 middagdienst om 16.00 uur te Beverwijk