Home > Preken > zondag 23 april morgendienst…

zondag 23 april morgendienst om 9.30 uur te Westzaan

voorganger ds. L. J. Koopman

Naamloos-3

Mededelingen door de ouderling van dienst

Voorzang: Psalm 95: 1 en 4 (OB)

Stil gebed onder aan de kansel

Votum en Groet

Psalm 80: 5 en 11 (OB)

Lezing van Gods wet

Psalm 32: 3 en 4 (OB)

Kindermoment

Kinderlied 313 (Jezus is de Goede Herder)

Gebed

Schriftlezing Johannes 21: 15 – 23

Lied 204: 1, 2, 3 en 4 (Ik heb de vaste grond gevonden)

Prediking:  Thema:  In dienst van de Goede Herder. 1. Een indringende vraag. 2. Een bevrijdende opdracht

Psalm 79:  5 (NB)

Dankgebed

Collecten

Slotzang: Lied 201 (Samen in de Naam van Jezus)

Zegen

zondag 23 april morgendienst om 9.30 uur te Westzaan