Home > Preken > Esther > zondag 24 april, morgendienst…

zondag 24 april, morgendienst om 9.30 uur te Westzaan

voorganger ds. L.J. Koopman

Naamloos-3

Mededelingen door de ouderling van dienst (predikant in ouderlingenbank)

Zingen ter nagedachtenis aan Br. Hoogschagen en Br. Op den Velde: Psalm 23: 1 en 3 (OB)

Voorzang: Psalm 122: 1 en 3 (OB)

Gemeente gaat staan, Stil gebed onder aan de kansel

Votum en Groet,  Na het amen gaat de gemeente zitten

Psalm 119: 86 (OB)

Lezing van de Wet

Lied 167: 1, 2, 3 en 4  (geef vrede Heer, geef vrede)

Kindermoment

Kinderlied 313 (Jezus is de Goede Herder)

Gebed

Schriftlezing: Esther 2:19 – 3: 15

Psalm 2: 1 en 4 (NB)

Prediking: Thema: De strijd tussen Gods volk en de satan.

Psalm 130: 3 en 4 (OB)

Dankgebed

Collecten

Slotzang: Lied 152: 1 – 5 (Door de wereld gaat een woord)

Zegen

zondag 24 april, morgendienst om 9.30 uur te Westzaan