Home > Preken > advent > Zondag 23 december 2018,…

Zondag 23 december 2018, middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk

voorganger ds. L.J. Koopman

Mededelingen door de ouderling van dienst

Lied 129: 1 en 2 (Groot is Uw trouw, o Heer)

Stil gebed onder aan de kansel, votum en groet.

Psalm 89: 9 en 13 (OB)

Gebed

Schriftlezing: 2 Samuël 11

Psalm 51: 2 en 5 (OB)

Prediking: Thema:  Moeders van Jezus (4): De vrouw van Uria: verkracht en verhoogd

Psalm 72: 4 en 7 (NB)

Dankgebed

Collecten

Zingen Lied 63: 1, 2 en 3 (O kom, o kom Immanuël)

Geloofsbelijdenis

Slotzang: Lied 63: 4 en 5 (O kom, o kom Immanuël)

Zegen

Zondag 23 december 2018, middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk