Home > Preken > advent > zondag 23 december 2018…

zondag 23 december 2018 morgendienst om 9.30 uur in Westzaan

voorganger ds. J. Groenleer

Lied 79:1,2,3,4,5 (Gezang 8)

Stil gebed , votum en groet,

Psalm 19:1,3  OB

Lezing van de Wet

Psalm 25:6  OB

Kindermoment + kinderlied – door leiding van het kinderwerk

Gebed

Schriftlezing Micha 5: 1 – 4a 

Psalm 80:1 en 2  NB

Schriftlezing  Lucas 1:39-56 

Lied 50:1,3,4  (Liedboek voor de kerken 66:1,3,4)

Prediking

Psalm 111: 1, 2, 6  OB

Dankgebed

Collecten

Psalm 145: 1, 2  OB

Zegen

zondag 23 december 2018 morgendienst om 9.30 uur in Westzaan