Home > Preken > Heidelbergse catechismus > zondag 23 oktober 2016,…

zondag 23 oktober 2016, middagdienst om 16.00 uur te Beverwijk

voorganger ds. L.J. Koopman

Naamloos-3

Mededelingen door de ouderling van dienst

Voorzang: Lied 96: 1, 2 en 3 (God dank, laat iedereen het horen)

Stil gebed onder aan de kansel

Votum en Groet

Psalm 17: 7 en 8 (OB)

Gebed

Schriftlezing: 1 Korinte 15: 35 – 49 en Jesaja 65: 17 – 25 en zondag 22 van de Heidelbergse catechismus

Psalm 90: 1, 6 en 8 (NB)

Prediking: met Christus bevorderd tot heerlijkheid. Een verheerlijkt lichaam. Een verheerlijkt leven.

Psalm 43: 3 en 4 (OB)

Dankgebed

Collecten

Psalm 73: 12 en 13 (OB)

Presentatie kinderen 6 +

Geloofsbelijdenis (staande)

Slotzang: Lied 104: 1, 2 en 3 (U zij de glorie)

Zegen

zondag 23 oktober 2016, middagdienst om 16.00 uur te Beverwijk