Home > Preken > bevestigingsdienst ouderlingen en diakenen > zondag 23 september 2018,…

zondag 23 september 2018, morgendienst om 9.30 uur in Westzaan, met bevestiging van ambtsdragers

voorganger ds. L.J. Koopman

Mededelingen door de ouderling van dienst

Psalm 138: 1 en 3 (NB)

Stil gebed,  votum en groet,

Psalm 17 : 3 (OB)

Lezing van Gods wet

Psalm 25: 2 en 4 (OB)

Kindermoment

Kinderlied 320 (Tot zevenmaal zeventig maal)

Gebed

Schriftlezing: Lukas 17: 1 – 10

Lied 22: 1, 2, 3 en 4 (Wij zingen, Vader, U ter eer)

Prediking: Thema: Een klein geloof in een grote God; 1: wees geen struikblok; 2 wees vergevingsgezind;  3: wees niet trots.

Lied 22: 5 en 6 (Dat God zijn offer heeft aanvaard)

Lezing formulier bevestiging ambtsdragers

Zingen Psalm 134: 3 (OB) (staande)

Lezing formulier verantwoordelijkheid gemeente

Dankgebed

Collecten

Slotzang: Lied 197: 1 en 2 (Heer, wat een voorrecht)

Zegen

zondag 23 september 2018, morgendienst om 9.30 uur in Westzaan, met bevestiging van ambtsdragers