Home > Preken > Heidelbergse catechismus > zondag 24 april 2016…

zondag 24 april 2016 middagdienst om 16.00 uur te Beverwijk

voorganger ds. L.J. Koopman

Naamloos-3

Mededelingen door de ouderling van dienst (predikant in ouderlingenbank)

Voorzang: Lied 154: 1, 2 en 3 (Here Jezus, om uw Woord)

Stil gebed onder aan de kansel

Votum en Groet

Psalm 123: 1 (OB)

Gebed

Schriftlezing: Jesaja 61

Lied 25: 1, 2 en 3 (Een grote Hogepriester…)

Prediking: de drie ambten van Christus en van een christen: Gezalfd voor een missie.

Psalm: 99: 1, 3 en 8 (NB)

Dankgebed

Collecten

Psalm 133: 1, 2 en 3 (OB)

Geloofsbelijdenis (staande)

Slotzang: Psalm 68: 10 (OB)

Zegen

zondag 24 april 2016 middagdienst om 16.00 uur te Beverwijk