Home > Preken > Heidelbergse catechismus > zondag 24 januari;…

zondag 24 januari middagdienst in Beverwijk

voorganger ds. L. J. Koopman

Naamloos-3

orde van dienst:

Mededelingen door de ouderling van dienst

Voorzang: Psalm 145: 1 en 2 (OB)

Stil gebed onder aan de kansel.

Votum en Groet.

Psalm 8: 1, 2 en 3 (NB)

Gebed

Schriftlezing: Jesaja 61

Psalm: 139: 2 en 3 (OB)

Prediking: Eén God, drie Personen, één missie.

Gezang 5: 3, 9 en 10 (Gebed des Heren)

Dankgebed

Lied 151: 1 en 2 (wij loven U, o God)

Geloofsbelijdenis (staande)

Slotzang: Lied 151: 3 en 6 (U, Vader, U zij lof…)

Zegen

zondag 24 januari; middagdienst in Beverwijk