Home > Preken > zondag 24 januari,…

zondag 24 januari, morgendienst om 9.30 uur in Westzaan

voorganger ds. L.J. Koopman

Naamloos-3

orde van dienst:

Mededelingen door de ouderling van dienst

Voorzang: Psalm 84: 1 en 2 (OB)

Stil gebed onder aan de kansel

Votum en Groet.

Psalm 36: 2 (OB)

Lezing van de Wet

Psalm 86: 3 en 6 (OB)

Kindermoment

Kinderlied: Lied 332 ( Zing, zing, zingen maakt blij)

Gebed

Schriftlezing: Lukas 6: 1 – 11

Psalm 105: 1, 2 en 3 (OB)

Prediking: Thema: Jezus is Heer van de Sabbat

Psalm 48: 3 en 4 (NB)

Dankgebed

Collecten

Slotzang: Lied 192: 1 en 2 (vreugde, vreugde, louter vreugde)

Zegen

zondag 24 januari, morgendienst in Westzaan