Home > Preken > Heidelbergse catechismus > zondag 24 juni 2018;…

zondag 24 juni 2018; middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk

voorganger ds. L. J. Koopman

orde van dienst:

Mededelingen door de ouderling van dienst

Voorzang: Lied 192: 1 en 2 (Vreugde, vreugde, louter vreugde)

Stil gebed, votum en groet

Psalm 123: 1 (OB)

Gebed

Introductie prediking en lezing HC zondag 52

Schriftlezing + prediking 1: Van U is het Koninkrijk; Psalm 24

Psalm 24: 1 en 5 (OB)

Schriftlezing + prediking 2: Van U is de kracht Psalm 46

Psalm 46: 1 en 6 (OB)

Schriftlezing + Prediking 3: Van U is de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen.

Psalm 145: 4 (NB)

Dankgebed

Collecten

Zingen Psalm 150: 1 en 3 (OB)

Geloofsbelijdenis (staande)

Slotzang Lied 44: 1 en 7 (Alles wat adem heeft love de Here)

Zegen

zondag 24 juni 2018; middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk