Home > Preken > zondag 24 juni 2018,…

zondag 24 juni 2018, morgendienst om 9.30 uur in Westzaan

voorganger ds. L .J. Koopman

Mededelingen door de ouderling van dienst (predikant in ouderlingenbank)

Voorzang: Psalm 34: 1 en 5 (NB)

Stil gebed, Votum en Groet,

Psalm 141: 3 (OB)

Lezing van Gods wet

Psalm 32: 2 en 3 (NB)

Kindermoment

Kinderlied 334 (Zoals klei in de hand van de pottenbakker)

Gebed

Schriftlezing: Jacobus 3

Psalm 19: 6 en 7 (OB)

Prediking: Thema: een kleine tong met grote gevolgen; 1: duivelse dwaasheid. 2: hemelse wijsheid.

Lied 167: 1, 2, 3 en 4 (Geef vrede, Heer, geef vrede)

Dankgebed

Collecten

Slotzang: Lied 201: 1, 2 en 3 (Samen in de Naam van Jezus)

Zegen

zondag 24 juni 2018, morgendienst om 9.30 uur in Westzaan