Home > Preken > Heilig Avondmaal > zondag 24 maart 2019,…

zondag 24 maart 2019, middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk

beluisteren dienst hierboven!

voorganger ds. L. J. Koopman

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst

Psalm 121: 1, 2 en 4 (NB)

Stil gebed, votum en groet

Psalm 116: 1 (OB)

Gebed

Avondmaalsviering

Zingen: Psalm 111: 5 (NB)

Avondmaalsbediening (1 tafel): Psalm 111: 9 –  10

Zingen: Psalm 111: 6 (NB)

Afsluiting formulier

Dankgebed avondmaal

Schriftlezing: Matteüs 26: 31 – 56

Lied 86: 1 en 3 ( ’t is middernacht)

Prediking: Jezus en Petrus

Lied 27: 1 en 3 (Bezingt Gods lof als nooit tevoren)

Dankgebed

Psalm 52:7 (OB) (collecten tijdens het voorspel)

Geloofsbelijdenis Nicea (staande)

Slotzang: Lied 175: 1, 2 en 3 (Heerlijk is Uw Naam)

Zegen

zondag 24 maart 2019, middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk