Home > Preken > zondag 24 maart 2019…

zondag 24 maart 2019 morgendienst om 9.30 uur in Westzaan met viering van het Heilig Avondmaal

Voorganger ds. L.J. Koopman

opgenomen dienst

Welkom en mededelingen namens de kerkenraad

Zingen ter nagedachtenis aan br. A. C. Huizinga: Psalm 42: 5 (OB)

Voorzang: Psalm 105: 1 en 5 (OB)

Stil gebed, votum en groet.

Zingen:  Psalm 62: 1 (OB)

Lezing van Gods wil

Zingen: Lied 193 (Dit is mijn gebod dat gij elkander liefhebt)

Kindermoment + Kinderlied 300 (k Heb Jezus nodig, heel mijn leven)

Gebed

Schriftlezing: Exodus 24: 1 – 11 en  Matteüs 26: 26 – 30

Zingen: Psalm 90: 1 (NB)

Prediking: thema:  Verbonden met Jezus

Zingen: Lied 89: 1, 2 en 3 (Leer mij, O Heer, uw lijden recht betrachten)

Formulier Avondmaal + Avondmaalsgebed + Geloofsbelijdenis

Zingen Psalm 89: 7 (OB)

Uitnodiging

Zingen Psalm: 111: 1 (NB) (Leon breekt brood)

1e tafel: Psalm 111: 1 – 4

Zingen: 111: 2 (NB)

2e tafel: Psalm 111: 5 – 6

Zingen: Psalm 111: 3 (NB)

3e tafel: Psalm 111: 7 – 8

Zingen: Psalm 111: 4 (NB)

Dankgebed

Collecten + Slotzang: Lied 129: 1 en 2 (Groot is Uw Trouw, o Heer)                         Zegen

zondag 24 maart 2019 morgendienst om 9.30 uur in Westzaan met viering van het Heilig Avondmaal