Home > Preken > zondag 25 december 2016, 1e…

zondag 25 december 2016, 1e kerstdag, dienst om 9.30 uur te Westzaan

voorganger ds. L. J. Koopman

Naamloos-3

Mededelingen door één van de kerkenraadsleden

Voorzang: Psalm 98: 1 en 2 (NB)

Stil gebed

Votum en groet

Zingen Lied 46: 1, 3 en 4 (Daar is uit ’s werelds duistere wolken)

Geboden

Zingen:  Psalm 146: 3 en 6 (OB)

Kindermoment

Kinderlied 259: 1, 2 en 3 (Wij zijn de herders)

Gebed

Schriftlezing: Lukas 2: 1 – 14 en Johannes 1:  14 – 18

Zingen: Lied 72: 1, 2, 3 en 4 ((In Bethlehem stal…)

Verkondiging: De onzichtbare God maakt zich bekend

Zingen: Lied 80: 1, 2 en 3 (Stille nacht)

Gebed en voorbeden

Collecten

Zingen: Lied 70: 1, 2 en 3 (Hoor de englen zingen d’eer)

Zegen

zondag 25 december 2016, 1e kerstdag, kerstdienst om 9.30 uur te Westzaan