Home > Preken > kerstdienst > zondag 25 december 2016,…

zondag 25 december 2016, kerstzangdienst om 16.00 uur in Beverwijk.

voorganger ds. L. J Koopman

Naamloos-3

orde van dienst:

Mededelingen door één van de kerkenraadsleden.

Voorzang: Lied 74: 1, 2, 3 en 4 (Komt allen tezamen)

Stil gebed

Votum en groet

Zingen: Lied 75: 1, 2 en 3 (Komt verwondert u hier mensen)

Gebed

Schriftlezing(en): Matteüs 2: 1 – 12

Zingen: Psalm 72: 1, 4 en 7 (NB)

Verkondiging 1: Op zoek naar Jezus?! Herodes

Zingen: Psalm 2: 4 (NB)

Verkondiging 2: Op zoek naar Jezus?! Overpriesters en Schriftgeleerden

Zingen: Psalm 138: 3 (OB)

Verkondiging 3: Op zoek naar Jezus! Wijzen

Zingen: Psalm 24: 5 (OB)

Gebed en voorbeden

Zingen Lied 67: 1, 2 en 3 (Eer zij God in onze dagen)

Geloofsbelijdenis van Nicea

Collecten

Zingen: Lied 68 (Ere zij God)

Zegen

zondag 25 december 2016, kerstzangdienst om 16.00 uur in Beverwijk