Home > Preken > Heidelbergse catechismus > zondag 25 februari 2018,…

zondag 25 februari 2018, middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk

voorganger ds .L. J. Koopman

ds Leon Koopman

orde van dienst:

Mededelingen door de ouderling van dienst

Voorzang: Psalm 103: 1 en 2 (OB)

Stil gebed,  votum en groet

Lied 157: 1, 2 en 3 (Zoek eerst het Koninkrijk van God)

Gebed

Schriftlezing: Psalm 98 en zondag 48 HC

Psalm 98: 1 en 2 (NB)

Prediking: Bidden om de komst van Gods Koninkrijk: 1: Nu; 2: Straks

Psalm 98: 3 en 4 (NB)

Dankgebed

Collecten

Gezang 5 (OB): 3 en 9 (Uw Koninkrijk koom toch, O Heer)

Geloofsbelijdenis (staande)

Slotzang: Lied 225: 1 en 2 (Toch overwint eens de genade)

Zegen

zondag 25 februari 2018, middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk