Home > Preken > Heilig Avondmaal > zondag 25 juni 2017,…

zondag 25 juni 2017, middagdienst om 16.00  uur te Beverwijk

voorganger ds. L. J. Koopman

Naamloos-3

Mededelingen door de ouderling van dienst (predikant in ouderlingenbank)

Psalm 46: 1 (OB)

Stil gebed onder aan de kansel (Gemeente gaat staan)

Votum en Groet (Na het amen gaat de gemeente zitten)

Lied 173: 1, 2 en 3 (Doorgrond mijn hart)

Gebed

Avondmaalsviering korte formulier

Gebed

Uitnodiging

Zingen: Psalm 145: 5 (NB)

Avondmaalsbediening (1 tafel): Openbaring 19: 6 – 9

Zingen: Psalm 145: 6 (NB)

Afsluiting formulier

Dankgebed avondmaal

Schriftlezing: 1 Korinte 13

Psalm 17: 3 en 8 (OB)

Prediking: Gekend om lief te hebben.

Psalm 79: 5 (NB)

Dankgebed

Psalm  (collecten tijdens het voorspel)

Geloofsbelijdenis Nicea (staande)

Slotzang: Lied 206: 1, 2 en 3 (O grote God Die liefde zijt)

Zegen

zondag 25 juni 2017, middagdienst om 16.00 uur te Beverwijk, viering Heilig Avondmaal met dankzegging en nabetrachting