Home > Preken > Heilig Avondmaal > zondag 25 juni 2017, …

zondag 25 juni 2017, morgendienst met viering Heilig Avondmaal om 9.30 uur te Westzaan

zondag 25 juni 2017,  morgendienst met viering Heilig Avondmaal om 9.30 uur te Westzaan

voorganger ds. L. J. Koopman

Naamloos-3

Voorzang: Psalm 103: 1 en 3 (NB)

Gemeente gaat staan, Stil gebed onder aan de kansel

Votum en Groet,  Na het amen gaat de gemeente zittene

Zingen:  Psalm 62: 1 (OB)

Lezing van de Samenvatting van de Wet

Zingen:  Psalm 19: 6 en 7 (OB)

Kindermoment + Kinderlied: Lied 313 (Jezus is de Goede Herder)

Gebed

Schriftlezing: 1 Korinte 13

Zingen: Lied 162: 1, 2 en 3 (Vaste Rots van mijn behoud)

Prediking: thema: Gods liefde krijgt een (G)gezicht

Psalm 81: 12 (OB)

Formulier Avondmaal

Avondmaalsgebed

Geloofsbelijdenis

Psalm 52: 7 (OB)

Uitnodiging

Zingen: Psalm 145: 1 (NB)

1e tafel: Psalm 145: 1 – 7

Zingen: Psalm 145: 2 (NB)

2e tafel: Psalm 145: 8 – 13

Zingen: Psalm 145: 3 (NB)

3e tafel:  Psalm 145: 14 – 21

Zingen: Psalm 145: 4 (NB)

Dankgebed

Collecten + Slotzang: Lied 186 (Machtig God, sterke Rots)

Zegen

 

zondag 25 juni 2017, morgendienst met viering Heilig Avondmaal om 9.30 uur te Westzaan