Home > Preken > Heilig Avondmaal > zondag 25 maart 2018,…

zondag 25 maart 2018, middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk, viering Heilig Avondmaal.

voorganger ds. L. J. Koopman

ds Leon Koopman

Mededelingen door de ouderling van dienst

Psalm 75: 1 (OB)

Stil gebed onder aan de kansel, votum en groet

Psalm 116: 1 en 7 (OB)

Gebed

Avondmaalsviering korte formulier

Gebed

Uitnodiging

Zingen: Lied 43: 5 (De Heer is mijn Herder)

Avondmaalsbediening (1 tafel): Markus 15: 1 – 15

Zingen: Psalm 79: 5 (NB)

Afsluiting formulier

Dankgebed avondmaal

Schriftlezing: Markus 14: 22 – 26 en Hebreeën 9: 11 – 28

Lied 26: 1, 2 en 3 (Wij mogen tot Gods woning gaan)

Prediking: Onderweg naar het Bruiloftsmaal van het Lam. 1. Nu; 2. Straks.

Lied 26: 4 en 5 (Laat ons belijden deze hoop)

Dankgebed

Psalm 27: 7 (OB)  (collecten tijdens het voorspel)

Geloofsbelijdenis Nicea (staande)

Slotzang: Lied 101 (Jezus leeft in eeuwigheid).

Zegen

zondag 25 maart 2018, middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk, viering Heilig Avondmaal.