Home > Preken > Heidelbergse catechismus > zondag 25 maart 2018,…

VAN DE OPGENOMEN DIENST IS ALLEEN DE EERSTE 5 MINUTEN VAN DE VERKONDIGING OPGENOMEN, DAARNA HOORT U DE H.A. BEDIENING!

 

zondag 25 maart 2018, morgendienst om 9.30 uur in Westzaan, viering Heilig Avondmaal

voorganger ds. L. J. Koopman

ds Leon Koopman

Voorzang: Psalm 118: 1 en 8  (NB)

Stil gebed onder aan de kansel

Votum en Groet,

Zingen:  113: 1 en 2 (NB)

Lezing van de Samenvatting van de Wet

Zingen: Psalm 130: 2 (OB)

Kindermoment + Kinderlied: Lied 313 (Jezus is de Goede Herder)

Gebed

Schriftlezing: Exodus 24: 1 – 11 Markus 14, 22 – 26

Zingen: Psalm 114: 1 en 2 (OB)

Prediking: thema: Jezus maakt alle dingen nieuw

Zingen: Psalm 115: 6 en 9 (OB)

Formulier Avondmaal

Avondmaalsgebed

Geloofsbelijdenis

Psalm 117 (OB)

Uitnodiging

Zingen: Lied 43: 1

1e tafel: Markus 14: 43 – 52

Zingen: Lied 43: 2

2e tafel: Markus 14: 53 – 65

Zingen: Lied 43: 3

3e tafel: Markus 14: 66 – 72

Zingen: Lied 43: 4

Dankgebed

Collecten + Slotzang: Psalm 118: 10 (NB)

Zegen

zondag 25 maart 2018, morgendienst om 9.30 uur in Westzaan, viering Heilig Avondmaal